Μενού Κλείσιμο

Όροι Χρήσης

Με τη χρήση ή / και τη λήψη ή / και τη διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή οποιουδήποτε μέρους των άρθρων ειδήσεων (περιεχομένου) συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων ειδήσεων μας ή του περιεχομένου τους, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης.

Το EpimediumMacun.info διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους όρους χρήσης ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι δική σας ευθύνη να τις επανεξετάζετε περιοδικά.

Το περιεχόμενο παρέχεται με βάση “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμα”. Οι Ιατρικές Ειδήσεις Σήμερα δεν παρέχουν καμιά εγγύηση σε σχέση με τη Ζώνη ή το Περιεχόμενο μας και απορρίπτουμε όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για χρήση, μη παραβίασης, συμβατότητας και ακρίβειας.

Περιέχει ιατρικές και φαρμακευτικές ειδήσεις και δεδομένα, τα οποία παρέχονται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Είναι μια ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε για το ευρύ κοινό.

Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές, οι οποίες πρέπει να αναζητηθούν από ειδικευμένους ιατρούς και φαρμακευτικούς συμβούλους. Δεν απαντούμε σε ιατρικές ερωτήσεις οποιουδήποτε είδους, σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε σε ερωτήσεις σχετικά με φάρμακα.